Generalforsamling

Generalforsamlinger
i EIF 2023

Tennis: Mandag den 6.3. kl. 19.30
Badminton Onsdag den 8.3. kl. 18.15
Håndbold: Mandag den 13.3. kl. 19
Motion: Tirsdag den 7.3. kl. 19.
Gymnastik Torsdag den 9.3. kl. 18.30
Senior: Fredag den 10.3. kl. 10.30
Teater: Tirsdag den 7.3. kl. 18.30
Fodbold: Tirsdag den 14.3. kl. 19

Hovedafdelingen: Onsdag den 29.3. kl. 19.Husk, at forslag til drøftelse på hovedbestyrelsens generalforsamling
skal være formanden i hænde senest fem dage før mødet.


 Vi takker for jeres opbakning og det store frivillige arbejde, der laves i vores idrætsforening.


Spørgsmål eller kommentarer rettes til:

Lars Damkjær, formand

Wais 1, 6200 Aabenraa

Mobilnr.: 2076 1989

l_damkjaer@hotmail.com